วัดเก็ตโฮ่
25 หมู่ 1 ถนน วิชิตสงคราม   ตำบลกะทู้  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
เจ้าอาวาส

11.พระครูวิชิตสังฆไพโรจน์
เจ้าคณะอำเภอเขตกะทู้ (เจ้าอาวาสวัดเก็ตโฮ่)
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/08/2013
ปรับปรุง 18/10/2015
สถิติผู้เข้าชม 100262
Page Views 112744
ละครซีรี พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก
สมุนไพในวัดเก็ตโฮ่
มรรคมีองค์ ๘
มรรคมีองค์ ๘
๑. สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ คือ อริยสัจ ๔ หรือเห็นเหตุผลตามเป็นจริง แม้โดยประการที่ผ่อนพิจารณาลงดังกล่าวมาโดยลำดับ.
๒. สัมมาสังกัปปะ ความดำริชอบ คือ ดำริ หรือคิดออกจากสิ่งที่ผูกพันให้เป็นทุกข์. ดำริในทางไม่พยาบาทมุ่งร้าย. ดำริในทางไม่เบียดเบียน.
๓. สัมมาวาจา  วาจาชอบ  แสดงในทางเว้น คือ เว้นจากพูดเท็จ. เว้นจากพูดส่อเสียดให้แตกร้าวกัน. เว้นจากพูดคำหยาบร้าย. เว้นจากพูดเพ้อเจ้อไม่เป็นประโยชน์.
๔. สัมมากัมมันตะ การงานชอบ แสดงในทางเว้น คือ เว้นจากการฆ่า การทรมาน เว้นจากการลัก เว้นจากการประพฤติผิดในทางกาม.
๕. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ คือ เว้นจากมิจฉาอาชีวะ (อาชีพผิด) สำเร็จชีวิตด้วยอาชีพที่ชอบ.
๖.  สัมมาวายามะ เพียรพยายามชอบ คือ เพียรระวังบาปที่ยังไม่เกิด มิให้เกิดขึ้น. เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว. เพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้น. เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วมิให้เสื่อม แต่ให้เจริญยิ่งขึ้น.
๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ระลึกไปในทางที่ตั้งของสติที่ดีทั้งหลาย เช่น ในสติปัฏฐาน ๔ คือ กาย เวทนา จิต ธรรม.
๘. สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ คือ ทำใจให้เป็นสมาธิ (ตั้งมั่นแน่วแน่) ในเรื่องที่ตั้งใจจะทำในทางที่ชอบ.
มรรคมีองค์ ๘ นี้ เป็นทางเดียว  ที่จะไม่แพ้ตัณหา หรือจะเป็นนายของตัณหาในใจของตนเองได้
อ่าน 572 ครั้ง
วัดเก็ตโฮ่
25 หมู่ 1 ถนน วิชิตสงคราม   ตำบลกะทู้  อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
copyright @www.webwat.in.th 2011.